|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Đại biểu dự Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 23/5/2022, trước giờ khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Chú thích ảnh

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chú thích ảnh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chú thích ảnh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chú thích ảnh

Nguồn:TTXVN Copy link