• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Điện mừng Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Ðộc lập nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 73 Ngày Ðộc lập nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma (4-1-1948 - 4-1-2021), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng đến Tổng thống nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma Uyn Min; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Cố vấn Nhà nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma Ong Xan Xu Chi.

Cũng nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng đến Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma Ong Xan Xu Chi và Bộ trưởng Hợp tác quốc tế nước Cộng hòa liên bang Mi-an-ma Chô Tin.

Nguồn:VPCTN Copy link