• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Điện mừng Tổng thống Burkina Faso tái đắc cử

Ngày 21/12/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng Tổng thống Burkina Faso tái đắc cử.

Nhân dịp Ngài Roch Marc Christian Kaboré tái đắc cử là Tổng thống Burkina Faso, ngày 21/12/2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng.

 

Nguồn:VPCTN Copy link