|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Ngoại giao

Sáng 6-4, Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Hoài Trung, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng. Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI tại Bộ Ngoại giao. 

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của Bộ Ngoại giao; nhấn mạnh Bộ Ngoại giao coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết là một trọng tâm trong 10 năm qua. Các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết đã được tổ chức nghiêm túc, sâu rộng đến từng cấp ủy, chi bộ và đảng viên và được cụ thể hóa trong các Chương trình hành động tại các Hội nghị Ngoại giao và chương trình, kế hoạch công tác.

Phát huy vai trò tiên phong, ngoại giao cùng quốc phòng, an ninh và các lực lượng triển khai đồng bộ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Trung ương 8. Quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, góp phần quan trọng vào việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; làm thất bại mọi âm mưu chống phá trong các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; nâng tầm ngoại giao đa phương, tăng cường sự hiện diện tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân phối hợp ngày càng chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả.

Chủ tịch nước phát biểu. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh quá trình tổng kết Nghị quyết của Bộ Ngoại giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản, thực chất, bám sát kế hoạch và yêu cầu của Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8. Các ý kiến, tham luận tại Hội nghị được chuẩn bị tốt, có nhiều đánh giá, nhận định sâu sắc.

Chủ tịch nước đánh giá cao thành tựu của đối ngoại và ngoại giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó nổi bật là góp phần quan trọng củng cố vững chắc cục diện đối ngoại thuận lợi cho việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đối ngoại và ngoại giao đã góp phần tạo những bước phát triển quan trọng trong các khuôn khổ quan hệ đối ngoại, nhất là với các nước láng giềng, các đối tác quan trọng, các nước bạn bè truyền thống, từ đó tạo dựng mạng lưới quan hệ ngày càng rộng mở, đi vào chiều sâu, ổn định; giữ vững đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác…; củng cố đại đoàn kết dân tộc, vận động kiều bào tham gia đóng góp vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là tại các diễn đàn đa phương quan trọng; đồng thời huy động nhiều nguồn lực bên ngoài cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước nêu rõ tình hình quốc tế đang chuyển biến phức tạp, đặt ra những vấn đề mới cho công tác đối ngoại cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Ngoại giao cần tiếp tục quán triệt, triển khai những định hướng của Nghị quyết Trung ương 8 và những văn bản định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết của Đại hội XIII và Nghị quyết 34-NQ/TW về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, kết hợp nhuần nhuyễn giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Chủ tịch nước phát biểu. 

Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của đối ngoại trong bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa nguy”, quán triệt sâu sắc chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam”, “gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển”, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đồng thời tiếp tục giữ vững và làm sâu sắc hơn quan hệ với các nước, các đối tác, củng cố và tăng cường tin cậy chính trị, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở giữ vững lập trường, nguyên tắc đồng thời ứng xử linh hoạt, sáng tạo, khôn khéo.

Chủ tịch nước chỉ đạo ngành ngoại giao cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế hiệu quả, thực chất, góp phần tăng cường tiềm lực đất nước; phát huy tối đa thế và lực mới của đất nước, nâng cao hơn nữa vị thế quốc gia. Chủ tịch nước nhấn mạnh ngành ngoại giao cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh và các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược để đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Chủ tịch nước cũng căn dặn ngành ngoại giao cần thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là không ngừng tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức; bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên về bản lĩnh chính trị, trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu xây dựng nền ngoại giao Việt Nam vững mạnh, chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu. 

Thay mặt Ban Cán sự Đảng và cán bộ, đảng viên Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn phát biểu cảm ơn Chủ tịch nước, khẳng định Bộ Ngoại giao tiếp thu đầy đủ và quán triệt sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước trong triển khai công tác đối ngoại cũng như trong quá trình tổng kết, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8.

Cũng nhân dịp này, Bộ Ngoại giao đã tặng các khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)./.

Chủ tịch nước và các đại biểu dự hội nghị. 

Nguồn:TTXVN Copy link