|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chiều 7/7/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về nội dung dự thảo đề án.

 

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ảnh: TTXVN

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: TTXVN

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Nguồn:TTXVN Copy link