|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chiều 12/7/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Ban Cán sự Đảng Toà án nhân dân tối cao về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự buổi làm việc.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. 

Các đại biểu dự buổi làm việc. 

 

Nguồn:TTXVN Copy link