|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp quyền

Sáng 14/7/2022, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về nội dung dự thảo đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu.

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo.

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.
 

 

Các đại biểu dự buổi làm việc. 

 

Nguồn:TTXVN Copy link