|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước làm việc với Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Nhà nước pháp quyền

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì các buổi làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo với Đảng đoàn Quốc hội và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng đoàn Quốc hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng đoàn Quốc hội.

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Dự buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo, Đảng đoàn Quốc hội nghiên cứu, xây dựng bốn chuyên đề gồm: “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam”; “Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”; “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” và “Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

Đối với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo giao xây dựng hai chuyên đề: “Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp, các tổ chức xã hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” và “Bảo đảm thực hiện, phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

Chủ tịch nước làm việc với Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Nhà nước pháp quyền ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch nước cho rằng, Đảng đoàn Quốc hội đã tập trung xây dựng các chuyên đề được Ban Chỉ đạo phân công bảo đảm tiến độ và chất lượng, được Thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao. Đặc biệt, Đảng đoàn Quốc hội đã khẩn trương thành lập bốn tiểu ban do Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng các tiểu ban để trực tiếp chỉ đạo xây dựng các chuyên đề; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương triển khai công việc chung của Ban Chỉ đạo; tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, cầu thị, tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Chủ tịch nước cũng ghi nhận Quốc hội thời gian qua nỗ lực, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật, thể chế hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước, thực hiện quyền giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, góp phần quan trọng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Tại buổi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước đánh giá cao MTTQ Việt Nam đã thể hiện vai trò là nhân tố trung tâm, nòng cốt phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, nhất là trong công tác bầu cử, xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân… Trưởng Ban Chỉ đạo cũng ghi nhận Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nỗ lực, nâng cao trách nhiệm thực hiện hai chuyên đề được giao với chất lượng cao; lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tích cực tham gia các hội thảo, hội nghị và có nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, tâm huyết xây dựng dự thảo Đề án, nhiều nội dung được Tổ Biên tập tổng hợp và đưa vào dự thảo Đề án.

Tại các buổi làm việc với Đảng đoàn Quốc hội và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao các đại biểu hai cơ quan, các chuyên gia, nhà khoa học đã nêu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, có căn cứ lý luận và thực tiễn, mang tính xây dựng cao, nhất là về một số vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau. Nhiều nội dung sau khi bàn thảo đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất ngay tại buổi làm việc. Các ý kiến đều thống nhất quan điểm đánh giá cao Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng Dự thảo Đề án công phu, khoa học, chất lượng cao, tâm huyết đối với sự phát triển của đất nước. Một số nội dung quan trọng của Dự thảo Đề án được các đại biểu thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm như: vai trò, vị trí, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, của MTTQ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh kết quả đạt được và hạn chế, bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ và giải pháp, đổi mới tổ chức, hoạt động; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để nâng cao hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam...

Chủ tịch nước đề nghị Tổ Biên tập xây dựng Đề án tiếp thu những nội dung được nêu ra tại các buổi làm việc để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau cần tiếp tục xem xét, bàn thảo tại phiên họp tiếp theo của Ban Chỉ đạo.

Ý kiến phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ đến nay dự thảo Đề án đã được tiếp thu chỉnh lý và cơ bản hoàn chỉnh, bảo đảm chất lượng theo đúng tính chất của một đề án chính trị pháp lý, nhấn mạnh xây dựng dự thảo Đề án phải bảo đảm đặc trưng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, vì sự trường tồn của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân. Đảng đoàn Quốc hội đánh giá cao Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo sát sao, bài bản; công tác chuẩn bị dự thảo Đề án công phu, kỹ lưỡng, thận trọng, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, huy động đông đảo nhà khoa học pháp lý, chuyên gia hàng đầu cả về lý luận, thực tiễn, trao đổi sâu với một số cơ quan Trung ương. Tổ Biên tập cầu thị lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý, trong đó có ý kiến đóng góp của Đảng đoàn Quốc hội, nhất là với những vấn đề quan trọng còn có ý kiến khác nhau.

Nguồn:Bao Nhan Dan Copy link