|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ các nước đến trình Quốc thư

Sáng 5/8/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ, Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia và Đại sứ Cộng hòa Nam Phi Vuyiswa Tulelo đến trình Quốc thư nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche viết cảm tưởng tại lễ trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy đến trình Quốc thư. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thứ của Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi Vuyiswa Tulelo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi Vuyiswa Tulelo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nguồn:TTXVN Copy link