|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động của Viện Kiểm sát

Việc tiếp tục đổi mới hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân cần tiến hành thận trọng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Sáng nay (6/7), đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" và Thường trực Ban Chỉ đạo đã làm việc với Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về nội dung liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân có trong dự thảo Đề án.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, không áp đặt, Thường trực Ban Chỉ đạo cầu thị lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, thẳng thắn, tâm huyết vào các nội dung trọng tâm, nhất là những vấn đề khoa học, lý luận và thực tiễn cốt lõi, quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân được đề cập trong Dự thảo Đề án. Nhiều ý kiến góp ý có lập luận sắc sảo, đi thẳng vào những vấn đề chuyên sâu cần nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện dự án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đánh giá Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được xây dựng công phu, nghiêm túc, bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp và Nghị quyết của Đảng. Nội dung đã bao quát được đầy đủ các vấn đề trọng tâm trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đưa ra các ý kiến về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân và đề xuất với Ban Chỉ đạo một số giải pháp.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc tiếp tục đổi mới hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân cần được tiến hành thận trọng, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Do đó, những nội dung về tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân trong Đề án phải gắn với thực tiễn Việt Nam, tiếp thu mô hình Viện kiểm sát, Viện công tố các nước trên quan điểm không bảo thủ nhưng có chọn lọc, theo đúng nguyên lý của định hướng xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước đề nghị những vấn đề phù hợp với Hiến pháp có ý nghĩa nhân văn, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân và lợi ích đất nước cần tiếp tục xem xét, đưa vào dự thảo đề án, những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân còn có nhiều ý kiến khác nhau, thì cân nhắc đưa vào các phương án lựa chọn để Ban Chỉ đạo tiếp tục thảo luận, xem xét.

Trên tinh thần những vấn đề có lý luận và thực tiễn chín muồi mới đưa vào dự thảo Đề án, vấn đề nào "chưa chín, chưa rõ" cần tiếp tục xem xét, Chủ tịch nước giao Tổ biên tập xây dựng Đề án tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến bảo đảm những nội dung chỉnh sửa có căn cứ lý luận khoa học, tính thực tiễn, lập luận đầy đủ, rõ ràng, thuyết phục, từ đó hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ tư.

Nguồn:VTV Copy link