• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Dũng Tiến giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch nước

Ngày 11/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 918/QĐ-CTN về việc Bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Phó Chủ tịch nước.

Theo đó, Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, sinh ngày 22/12/1976, Trợ lý đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Trợ lý đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nguồn:VPCTN Copy link