• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris 

Sáng 25/8/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm Việt Nam.

https://vpctn.gov.vn/upload/2001864/fck/files/2021_08_25_09_40_0815_be3b7.jpg

https://vpctn.gov.vn/upload/2001864/fck/files/2021_08_25_09_40_0816_74ab0.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp. 


https://vpctn.gov.vn/upload/2001864/fck/files/2021_08_25_09_40_0817_56c78.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. 


https://vpctn.gov.vn/upload/2001864/fck/files/2021_08_25_09_40_0818_f4798.jpg

Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp.

 

https://vpctn.gov.vn/upload/2001864/fck/files/2021_08_25_09_40_0819_3fc02.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.

 

https://vpctn.gov.vn/upload/2001864/fck/files/2021_08_25_09_40_0820_981c5.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp.

 

https://vpctn.gov.vn/upload/2001864/fck/files/2021_08_25_09_40_0821_b02de.jpg

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiễn Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris.

Nguồn:TTXVN Copy link