• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Ðảng ủy Công an Trung ương

Chiều 1-12, tại Hà Nội, Ðảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Ðảng bộ Công an T.Ư và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng công an nhân dân (CAND) chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Ðại tướng Tô Lâm, Bí thư Ðảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an, chủ trì hội nghị; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Ðảng bộ Công an T.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh, trật tự của đất nước, xây dựng lực lượng CAND; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ðảng ủy Công an T.Ư trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng CAND, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của Ðảng, ngoại giao của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Năm 2020 là năm đầy ắp các sự kiện, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, Ðảng bộ Công an T.Ư, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, đề cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác Công an năm 2020, trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Một là, đã làm tốt công tác tham mưu với Ðảng, Nhà nước chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Hai là, đã phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan bảo vệ chính trị của Ðảng và cấp ủy trong rà soát chính trị nội bộ nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới, đại biểu đi dự đại hội cấp trên, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp. Ba là, đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, duy trì bảo đảm an ninh từ xa; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, kéo giảm tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí. Bốn là, công tác phối hợp giữa Ðảng bộ, Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt được những kết quả quan trọng. Năm là, lực lượng Công an là một trong những lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống đại dịch Covid-19, khắc phục hậu quả bão, lũ lụt, cứu nạn, cứu hộ. Sáu là, công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng. Bảy là, chú trọng làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý, năm 2021 là năm đầu quán triệt, triển khai Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Công an T.Ư lần thứ bảy; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Với khí thế mới, Ðảng bộ Công an T.Ư cần tiếp tục lãnh đạo lực lượng CAND quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục những bất cập, hạn chế, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các biện pháp, giải pháp công tác hết sức trọng tâm, phù hợp, nhằm thực hiện thành công các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đề ra của năm 2021 và những năm tiếp theo.

Về công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, Ðảng ủy Công an T.Ư cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của T.Ư về công tác xây dựng Ðảng, nhất là Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Công an T.Ư đặt ra: “Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng CAND tinh nhuệ, hiện đại”, đây là vấn đề lớn, do vậy Ðảng bộ cần phải tính toán có bước đi, lộ trình khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, làm sao vừa có đội ngũ cán bộ thật tốt, vừa có đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại để triển khai các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất; chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại trong công tác, bảo đảm cải cách hành chính, tiết kiệm, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngành Công an cần xây dựng các chương trình, kế hoạch, chủ trương, việc làm cụ thể để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Trong triển khai công tác cần làm bài bản, chất lượng hơn nữa, tuyệt đối không chủ quan, tự mãn, mất cảnh giác. Cần đấu tranh mạnh mẽ với những hành vi trái với lòng dân, trái với chủ trương của Ðảng.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí trong Ðảng ủy Công an T.Ư; bày tỏ tin tưởng rằng, Ðảng bộ Công an T.Ư, lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Nguồn:Nhan Dan Copy link