|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập cho đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Đào Việt Trung.

Chiều 23/11, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lễ trao Quyết định nghỉ hưu và trao Huân chương Độc lập cho các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi lễ.

 

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. 

Ảnh Vân Anh/VPCTN

Cùng dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc, Thịnh, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng TƯ Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, một số ban, ngành.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất cho đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho đồng chí Đào Việt Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định nghỉ hưu của Bộ Chính trị đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII: Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đào Việt Trung.

Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung. 

Ảnh Vân Anh/VPCTN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp quan trọng của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Đào Việt Trung đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước giao. Chủ tịch nước cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp to lớn, nổi bật của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021 đối với kết quả công tác của Chủ tịch nước trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch nước nêu rõ, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện cả về kinh tế, xã hội, vừa tập trung phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế; chính trị - xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng…

Được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó, dù có sự thay đổi về nhân sự Chủ tịch nước, các đồng chí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã nỗ lực công tác và đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hoạt động đối nội, đối ngoại. Trong kết quả quan trọng, toàn diện đó có vai trò, đóng góp quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng thời, cũng có sự đóng góp quan trọng, tích cực của đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh với vai trò Phó Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung với vai trò Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2016-2021, trên cương vị Phó Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đã giúp Chủ tịch nước trong việc bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Chủ tịch nước với Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia tích cực vào hoạt động chung của công tác Thi đua khen thưởng Trung ương, trực tiếp chỉ đạo Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương; chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X thành công tốt đẹp. Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng có nhiều đóng góp quan trọng và nổi bật trong công tác xã hội; thực hiện tốt các chương trình công tác đối nội và đối ngoại, góp phần tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng chí cũng đã đảm nhiệm tốt các nhiệm vụ trong thời gian giữ Quyền Chủ tịch nước từ ngày 23/9 đến ngày 23/10/2018 và những nhiệm vụ khác được Chủ tịch nước phân công.

Trong 10 năm đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Đào Việt Trung đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, xây dựng Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước chúc mừng đồng chí Đăng Thị Ngọc Thịnh và đồng chí Đào Việt Trung.

 Ảnh Vân Anh/VPCTN

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng thành tựu trong chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trong năm 2021; bày tỏ các đồng chí nhận quyết định nghỉ hưu đã có bề dày rèn luyện, cống hiến, chủ động, sáng tạo, luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; và sẽ tiếp tục tham gia những công việc phù hợp, đóng góp, cống hiến xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và cán bộ Văn phòng Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đào Việt Trung. 

Ảnh Vân Anh/VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link