• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 26/7, với 483/483 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,79% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu bầu bà Võ Thị Ánh Xuân – Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khoá XV giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/650/2021/7/26/5410vo-thi-anh-xuan-16177021053582033242597-16272880512241948900756.jpg

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8/1/1970; quê quán: xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học, ngành Sư phạm hoá học; Thạc sỹ Quản lý công.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (từ 4/2021); Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (từ 4/2021); Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang; Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từng giữ các chức vụ như: Bí thư Thị ủy Tân Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Tại kỳ họp thứ 11. Quốc hội khóa XIV, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia. Bà là Phó Chủ tịch nước thứ 17 tính từ năm 1945 đến nay và là một trong năm người nữ liên tiếp giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước từ năm 1992.

Nguồn:VTV Copy link