• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước

Với tổng số 449 đại biểu có mặt bỏ phiếu (bằng 93,54%); 447 đại biểu tán thành (bằng 93,13%), 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42%); chiều 6/4, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ trao hoa tặng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. (Ảnh: TTXVN).

 

TÓM TẮT TIÊU SỪ

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC VÕ THỊ ÁNH XUÂN

 

  • Họ và tên: Võ Thị Ánh Xuân

 

- Ngày, tháng, năm, sinh: 08/01/1970.    Dân tộc: Kinh

- Quê quán: Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

- Ngày vào Đảng: 20/12/1994        Ngày chính thức: 20/12/1995

- Trình độ được đào tạo:

  + Giáo dục phổ thông: 12/12

  + Chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học; Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý công

  + Lý luận chính trị: Cử nhân

  + Ngoại ngữ: Anh văn B1

- Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

- Uỷ viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

9/1992 - 7/1996:

Giáo viên Trường Phổ thông Trung học Mỹ Thới, Thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang.

8/1996 - 7/2001:

Chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

8/2001 - 8/2010:

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh từ tháng 12/2005 đến tháng 10/2010).

8/2010- 10/2010:

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang.

11/2010 - 01/2011

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

02/2011 - 01/2013

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

02/2013 - 11/2013:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

12/2013 - 01/2016:

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

01/2016-7/2016:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

7/2016 - 06/04/2021:

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 6/4/2021

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 

 

Nguồn:VPCTN Copy link