• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

 

 

 

Lãnh đạo Quốc hội chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hòa Bình được bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và đồng chí Lê Minh Trí được bầu giữ chức Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại Nghị quyết số 14/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị: Bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021), giữ chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang; trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân Khoa học, ngành Sư phạm Hóa học, Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bà Võ Thị Ánh Xuân từng đảm nhiệm các chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang; Bí thư Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang; Phó Bí thư và Bí thư Tỉnh ủy An Giang; Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ tháng 4/2021); Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương (từ tháng 6/2021).

* Tại Nghị quyết số 12/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị: Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình sinh năm 1958, quê quán ở xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV.

Ông Nguyễn Hòa Bình từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.

* Tại Nghị quyết số 15/2021/QH15, Quốc hội quyết nghị: Ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê quán ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học An ninh, Cử nhân Luật. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Ông Lê Minh Trí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 (Thành phố Hồ Chí Minh); Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 (Thành phố Hồ Chí Minh); Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Các nghị quyết trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2021.

 

Nguồn:TTXVN Copy link