|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phát biểu của Quyền Chủ tịch nước tại Lễ khai mạc ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc''

Sáng 11/2, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại Lễ khai mạc ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu Phát biểu của Quyền Chủ tịch nước: 

 

Quyền Chủ tịch nước phát biểu.

Thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương,

Thưa các vị đại biểu khách quý, cùng toàn thể nhân dân và du khách,

Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu Xuân Quý Mão, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 93 tuổi, tôi rất xúc động lần đầu tiên đến Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc, nơi hội tụ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng 54 dân tộc
Việt Nam đến đông đảo nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi đến các đồng chí, quý đại biểu, các vị già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, cùng toàn thể nhân dân và du khách những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí, cùng nhân dân và du khách,

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, mỗi dân tộc có lịch sử phát triển, bản sắc văn hóa riêng, tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường căn dặn: “Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ. Các dân tộc anh em trong nước ta gắn bó ruột thịt với nhau trên một lãnh thổ chung và trải qua một lịch sử lâu đời cùng nhau lao động và đấu tranh để xây dựng Tổ quốc tươi đẹp”. Ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng ta là: bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp nhau cùng phát triển.

Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu, trong kháng chiến, đồng bào các dân tộc đã phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, nhiều vùng dân tộc đã trở thành căn cứ địa cách mạng, đùm bọc, nuôi giấu, chở che bộ đội. Nhân dân các dân tộc anh em đã hiến dâng sức người, sức của để cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, đồng bào các dân tộc đã quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, đồng tâm hiệp lực, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Công tác dân tộc đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được quan tâm đầu tư; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; công tác giáo dục – đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được bảo đảm; đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố; hệ thống chính trị được tăng cường; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Thưa các đồng chí, cùng nhân dân và du khách,

Trong sự nghiệp cách mạng, đổi mới và phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của văn hóa, đặc biệt là văn hóa các dân tộc Việt Nam. Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; phát triển văn hoá đồng bộ, hài hoà với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta”.

Văn hóa các dân tộc ở nước ta mang tính đặc sắc, riêng có của Việt Nam, vừa thống nhất, vừa đa dạng. Đây là công lao, kết quả sáng tạo, gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác của 54 dân tộc anh em. Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; đồng thời là thế mạnh của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay.

Nhân dịp dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm nay, tôi xin hoan nghênh và biểu dương Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương, bà con các dân tộc đã có nhiều sáng kiến, nỗ lực bền bỉ duy trì và phát triển hoạt động của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam trong suốt 13 năm qua. Sự kiện quan trọng này, cùng với nhiều hoạt động ý nghĩa của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã góp phần tích cực thực hiện chủ trương phục hồi và phát triển du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo vệ, phát hubản sắc văn hóa dân tộc trong quá trình giao lưu, hội nhập và hp tác quốc tế.

Thưa các đồng chí, cùng nhân dân và du khách,

Mùa xuân là mùa của vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa của những lễ hội truyền thống tốt đẹp, đầy ý nghĩa, gửi gắm ước mơ, hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về dân tộc và đoàn kết các dân tộc; tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, tiềm năng, sức sáng tạo của các dân tộc vào sự nghiệp chung.

Mong rằng, đồng bào các dân tộc tiếp tục kề vai sát cánh, phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các vị già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tiếp tục là hạt nhân quy tụ, đoàn kết, vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nỗ lực giữ gìn, giới thiệu các giá trị văn hóa tốt đẹp đến nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế và trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần bồi đắp sức mạnh và giá trị Việt Nam, đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí, quý đại biểu, cùng toàn thể nhân dân và du khách sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.