• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng

Ngày 26/11, Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành xây dựng lần thứ V (2020 -2025). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Gần 300 đại biểu đại diện cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của ngành xây dựng về dự Đại hội.

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Kế thừa kết quả tốt đẹp của phong trào thi đua yêu nước trong các giai đoạn trước, toàn ngành Xây dựng từ Trung ương đến địa phương tiếp tục đẩy mạnh, phát động và tổ chức thường xuyên, liên tục nhiều phong trào thi đua mới phù hợp với nhiệm vụ chính trị của toàn ngành, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống thi đua yêu nước của ngành Xây dựng.

Qua các phong trào này, đã khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, với hơn 2.400 đợt, chiến dịch thi đua đã có 241 công trình đăng ký chào mừng các sự kiện trọng đại, hơn 8.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hơn 500 đề tài khoa học được ứng dụng trong thực tiễn, xuất hiện hàng ngàn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Cùng với đó, công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới. Trong giai đoạn 2015-2020, đã đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước cho gần 400 tập thể, cá nhân; khen thưởng cấp Bộ cho gần 8.000 tập thể, cá nhân; hơn 7.000 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được các đơn vị trong Ngành biểu dương, khen thưởng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức và những biến động phức tạp, ngành Xây dựng tiếp tục thực hiện sáng tạo đường lối đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; các đơn vị trong ngành cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo động lực mạnh mẽ nhằm thúc đẩy việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội 5 năm (giai đoạn 2020-2025) của ngành Xây dựng.

Trong đó, mục tiêu của công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 sẽ là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện công tác thi đua khen thưởng, tập hợp, đoàn kết, thúc đẩy toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động ra sức thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh Trao cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương những thành tựu đã đạt được và sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành xây dựng trong 5 năm qua. Đặc biệt chúc mừng các điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng tại Đại hội.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, ngành xây dựng là một ngành kinh tế - kỹ thuật với trọng trách là lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật cho nền kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Trong quá trình xây dựng và phát triển, ngành xây dựng đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn giữ vững và khẳng định được vị trí, vai trò là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Bộ Xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó cần quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của những năm qua.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua. Công tác thi đua phải gắn với khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân xuất sắc.

Cùng với đó cần coi trọng và thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của toàn ngành và từng cơ quan, đơn vị.

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho cho 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 5 tập thể.

Nguồn:VPCTN Copy link