• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước ngànhBảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V

Chiều 14/10, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội có lãnh đạo một số bộ, ngành, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cùng hơn 400 tấm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua 5 năm qua.

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, 5 năm qua, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo ngành và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và coi đây là công cụ quản lý hiệu quả, nhân văn nên đã tập trung đẩy mạnh triển khai. Công tác thi đua, khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ chính trị của ngành, tạo một khí thế mới, phát huy tác dụng, hiệu quả và nhiều chuyển biến tích cực.

Theo Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Lê Hùng Sơn, hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành tổ chức thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho trong giai đoạn 2010 – 2015 và 2016 – 2020.

Các đơn vị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo giảm nghèo ở địa phương, tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, mục tiêu xóa đói giảm nghèo bằng nhiều hình thức: Đóng góp kinh phí ủng hộ tặng thẻ bảo hiểm y tế, xây nhà tình nghĩa… Đến nay, gần 100% số xã trong cả nước đã đạt tiêu chí về tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của xã nông thôn mới.

Bên cạnh việc hưởng ứng và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 – 2020; phát động 2 phong trào thi đua theo giai đoạn; 5 phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, 10 phong trào thi đua chuyên đề theo đợt, phù hợp với nhiệm vụ chính trị hàng năm và nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần quyết tâm hoàn thành.

Năm 2020, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngoài việc tích cực, chủ động tham mưu với Chính phủ, các bộ quản lý Nhà nước về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân do ảnh hưởng của dịch như thực hiện kịp thời việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất với doanh nghiệp, thanh toán kịp thời các dịch vụ y tế liên quan đến chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2, thực hiện chi trả các chế độ ốm đau, bảo hiểm thất nghiệp cho người tham gia,… Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác định chiến lược phát triển đối tượng tiềm năng năm 2020 là khu vực phi chính thức. Theo đó, đã tổ chức hai Lễ ra quân: “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện” và “Hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình”, vận động được gần 124.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Các phong trào thi đua đã góp phần tạo động lực cho các tập thể, cá nhân ngành Bảo hiểm xã hội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị. Số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm đều tăng vượt so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tính đến hết tháng 8/2020, số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 86,4 triệu người. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao và biểu dương những kết quả nổi bật ngành Bảo hiểm xã hội đã được trong 5 năm qua; nhấn mạnh việc thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp và người dân.

Trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thu nhập của người lao động, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Bảo hiểm xã hội cả trước mắt và lâu dài rất nặng nề, nhưng cũng là sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Phó Chủ tịch nước lưu ý, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phát huy thành tựu và những bài học kinh nghiệm đạt được trong 25 năm qua, tăng cường xây dựng Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngành nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để thực sự là những trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ, hướng tới mục tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân, các chế độ chính sách đối với người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện kịp thời, đúng quy định; quyền lợi ngày càng được nâng cao. Trong đó, ngành tập trung xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền và phát triển bảo hiểm y tế để mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe, được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chú trọng việc phòng, chống trục lợi chính sách bảo hiểm; phát triển ngành Bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động tặng 11 tập thể và 4 cá nhân. 8 tập thể vinh dự được tặng Cờ Thi đua của Chính phủ, 7 tập thể và 14 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn:TTXVN Copy link