• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh Vĩnh Long

 Chiều 4-9-2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng dự cuộc gặp mặt có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà.

 Chiều 4-9-2019, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng dự cuộc gặp mặt có Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, nhân dân tỉnh Vĩnh Long 3 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm cho biết công tác triển khai, quán triệt và thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy Đảng ở địa phương quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt. Ngày càng nhiều cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống thể hiện qua việc làm cụ thể hàng ngày, trong các mối quan hệ với gia đình, tập thể và cộng đồng. Qua đó, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực, xuất hiện 27.353 tấm gương tiêu biểu, xuất sắc là các tập thể, cá nhân ở các cấp, các ngành, các lĩnh vực công tác, học tập và lao động, sản xuất mà tiêu biểu là: Mô hình “ Phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm của người đứng đầu”; mô hình “ Phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên”, mô hình “Tự soi, tự sửa”, mô hình “Lấy hoa thơm lấn cỏ dại”, mô hình “Vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới”; mô hình “Giáo dục kỹ năng sống”… 
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Nói chuyện thân mật với các đại biểu dự cuộc gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, trong đó có các đại biểu tiêu biểu có mặt tại đây đã đạt được trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ba năm qua. Có được kết quả tốt đẹp đó là nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long, trong đó nổi bật là địa phương đã chú trọng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức quán triệt và thực hiện công tác này. Những thành tích, kết quả đạt được cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, trong đó có các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… ở địa phương.
 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển sâu rộng trên địa bàn, Phó Chủ tịch nước nêu rõ trước hết cần tiếp tục nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cũng như làm tốt việc nhân rộng các mô hình tiêu biểu có sức lan tỏa trong xã hội.
 
Phó Chủ tịch nước mong muốn thời gian tới, công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được tổ chức tốt hơn nữa nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, để mỗi tập thể, cá nhân thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện qua ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong việc làm cụ thể hàng ngày cũng như trong các mối quan hệ với gia đình, tập thể và cộng đồng.