|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước dự Hội nghị triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2024 tỉnh Lào Cai.

Tiếp tục chuyến công tác tại Lào Cai, chiều 28/2, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đoàn công tác đã dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của tỉnh Lào Cai.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường cho biết, tỉnh đã đề ra chủ đề thi đua của năm 2024 là "Đoàn kết - Kỷ cương - Hành động - Hiệu quả - Phát triển" và một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện. Tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị. Tỉnh đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua chuyên đề giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn; tăng cường thực hiện kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp đối với các khối thi đua, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước tặng tỉnh Lào Cai bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VPCTN

Lào Cai đề ra một số giải pháp chính nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào thi đua, chất lượng công tác khen thưởng như: Tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị 34-CT/TW; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Tỉnh gắn phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả...

Năm 2023, phong trào thi đua, công tác khen thưởng của tỉnh Lào Cai đã có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản, thiết thực và hiệu quả. Việc xét khen thưởng được đảm bảo công bằng, công khai, chính xác và kịp thời đã có tác dụng động viên các tập thể, cá nhân được khen thưởng cũng như động viên các đối tượng chưa được khen tích cực hơn trong việc tham gia các phong trào thi đua của tỉnh, bộ, ngành phát động. Công tác khen thưởng đã được các cấp, ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện với phương châm không ngừng đổi mới và đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời và có tính giáo dục cao trong khen thưởng. Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng được đẩy mạnh. Hiện, Lào Cai đã nâng mức độ giải quyết 10/10 thủ tục hành chính về thi đua, khen thưởng của tỉnh lên mức độ 4...

Chú thích ảnh

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Độc Lập hạng Ba cho Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Lào Cai. Ảnh: TTXVN

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Lào Cai và Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 5 tập thể, 4 cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: VPCTN

Tại Hội nghị, 6 tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Chính phủ và 11 cá nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tặng Cờ Thi đua cho 36 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thường xuyên năm 2023 và Bằng khen cho 15 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh năm 2023.

Phó Chủ tịch nước thăm gian trưng bày sản phẩm truyền thống tại Hội nghị. Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước thăm gian trưng bày tranh tại Hội nghị. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link