|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đón nhận Huân chương Lao Động Hạng Nhì.

Chiều 21.10, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao Động Hạng Nhì. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và trao Huân chương Lao Động Hạng Nhì cho SCIC.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao Động Hạng Nhì cho SCIC. Ảnh: VPCTN

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) được thành lập theo Quyết định số 151/2005/QĐ-TTg ngày 20.6.2005 của Thủ tướng Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1.8.2006.

SCIC ra đời trong bối cảnh Việt Nam chủ trương đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước; tách bạch chức năng quản lý nhà nước và chức năng đại diện chủ sở hữu của Nhà nước tại doanh nghiệp; chuyển đổi phương thức quản lý vốn nhà nước từ quyết định hành chính sang đầu tư kinh doanh vốn. Theo đó, Nhà nước đóng vai trò là cổ đông-nhà đầu tư, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và bình đẳng với các khu vực đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Ngày 12.11.2018, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc bàn giao SCIC về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

Từ khi chính thức đi vào hoạt động đến nay, Tổng công ty đã tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 1.079 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn nhà nước (theo vốn điều lệ) là 30.798 tỉ đồng, trong đó có 24 tập đoàn, tổng công ty đã cổ phần hóa.

Tổng số vốn do Tổng công ty làm đại diện chủ sở hữu chiếm khoảng gần 2% tổng số vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; đã bán vốn tại 1.040 doanh nghiệp (trong đó bán hết vốn tại 936 doanh nghiệp, bán một phần vốn tại 104 doanh nghiệp và bán quyền mua tại 19 doanh nghiệp)...

Nguồn:VPCTN Copy link