|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước dự kỷ niệm 35 năm thành lập Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga

Sáng 7/3, tại Hà Nội, Trung tâm Nhiệt đới Việt- Nga tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống (7/3/1988 – 7/3/2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

 

Phó Chủ tịch nước phát biểu. Ảnh: VPCTN

Thay mặt lãnh đạo Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những nỗ lực to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc mà Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga đã đạt được trong suốt chặng đường 35 năm qua. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, nhanh chóng, khó lường; các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen cùng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động trực tiếp đến sự phát triển của các quốc gia, khu vực, Việt Nam chủ trương đẩy mạnh đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới, phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đồng thời, xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Yêu cầu đó, đòi hỏi Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, nhất là hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng rằng, Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, hợp tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và năng lực quản lý, chỉ huy của đội ngũ cán bộ.

Đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại, quân sự, quốc phòng và phát triển khoa học công nghệ, cũng như các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tăng cường, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ thiết thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội của cả hai bên.

Phó Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, trong chiến lược phát triển cần kết hợp chặt chẽ nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, phát triển các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao, nhất là trong các lĩnh vực trung tâm có thế mạnh như: nghiên cứu tổng hợp sinh thái, môi trường biển; nghiên cứu nâng cao độ bền nhiệt đới các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm mới, các thách thức an ninh phi truyền thống.

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật; mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ nhiệt đới; thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga./.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đặng Hồng Triển, Tổng Giám đốc Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga nêu rõ, từ nền tảng của mối tình hữu nghị và nhu cầu phát triển của mỗi nước, ngày 7/3/1988, Hội đồng Bộ trưởng ký Nghị định thành lập Trung tâm nhiệt đới Việt-Xô.

Trải qua 35 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành trung tâm đã trở thành cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ đa ngành về nhiệt đới, có uy tín ở Việt Nam, Liên bang Nga và thế giới.

Kết quả nghiên cứu của Trung tâm đã đóng góp quan trọng vào phát triển khoa học, công nghệ nói chung, khoa học, công nghệ, kỹ thuật quân sự nói riêng, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đáp ứng lợi ích của cả Việt Nam và Liên Bang Nga. Đồng thời đóng góp tích cực và việc củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch nước tặng Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VPCTN

Thiếu tướng Đặng Hồng Triển cho biết, trên chặng đường sắp tới, trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga tiếp tục được mở rộng, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga xác định tập trung đẩy mạnh nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, phấn đấu xây dựng trung tâm nhiệt đới Việt-Nga trở thành một trong những tổ chức khoa học công nghệ hàng đầu của quân đội và quốc gia, có khả năng tham gia hiệu quả các chương trình khoa học Việt Nam liên bang Nga; địa chỉ tin cậy trong hợp tác và phối hợp vận động nghiên cứu khoa học công nghệ giữa các tổ chức của Việt Nam, Liên bang Nga và các nước khác”

 

Nguồn:VPCTN Copy link