• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì phiên họp Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

 Chiều 26-11-2019, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tại phiên họp, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; thảo luận về kết quả công tác vận động nguồn lực, công tác hỗ trợ trẻ em năm 2019 và định hướng kế hoạch những năm tiếp theo.

 Chiều 26-11-2019, tại Phủ Chủ tịch, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam chủ trì phiên họp Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Tại phiên họp, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã nghe báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam; thảo luận về kết quả công tác vận động nguồn lực, công tác hỗ trợ trẻ em năm 2019 và định hướng kế hoạch những năm tiếp theo.


Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2020 của Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam nêu rõ: 10 tháng đầu năm 2019, các thành viên Hội đồng bảo trợ tiếp tục phát huy vai trò trong công tác vận động nguồn lực, tích cực tham gia các chương trình, sự kiện của Quỹ trong công tác vận động nguồn lực và hỗ trợ trẻ em. Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác vận động nguồn lực, một số thành viên Hội đồng bảo trợ đã tích cực vận động nguồn kinh phí để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn; chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tiếp tục tăng cường vận động nguồn lực từ những nhà tài trợ truyền thống, chủ động tiếp cận khai thác các nhà tài trợ mới thông qua một số thành viên Hội đồng bảo trợ, thông qua tổ chức hội thảo, gặp gỡ doanh nghiệp vận động nguồn lực từ các địa phương. Năm 2019, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã sáng tạo đưa ra một số hình thức vận động mới như: Tổ chức giải bóng đá nhằm vận động các đơn vị, cá nhân hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức chương trình hội thảo vận động nguồn lực tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Hải Dương. Đồng thời, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã hướng dẫn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp nhiều hình thức vận động để tạo nguồn hỗ trợ cho việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ở các địa phương.
 
Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam Đặng Thị Ngọc Thịnh chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Những đóng góp tích cực của các thành viên Hội đồng bảo trợ đã tạo sức lan tỏa, thu hút được sự quan tâm của nhà tài trợ đối với các hoạt động của Quỹ, số nhà tài trợ đến với Quỹ ngày càng tăng. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng đã trực tiếp tham gia hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
 
Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các thành viên Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 10 tháng qua. Với những cố gắng đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã đạt tất cả các chỉ tiêu đề ra, phát huy được vai trò, không để xảy ra sai sót, uy tín ngày càng cao. Điều đó thể hiện rõ tình cảm, trách nhiệm đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn của Hội đồng bảo trợ, Ban Giám đốc và các thành viên của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
 
Chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, Phó Chủ tịch nước nêu rõ các đơn vị chức năng cần quan tâm, kịp thời động viên, hỗ trợ để Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; các thành viên có đóng góp cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cần được tôn vinh kịp thời.
 
Phó Chủ tịch nước mong muốn năm 2020, Hội đồng bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát huy kết quả tốt đẹp đã đạt được, tiếp tục có các hoạt động thiết thực tạo sức lan tỏa trong xã hội, huy động được tiềm năng, nguồn lực mới, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vận động tài trợ đạt số tiền 120 tỷ đồng, hỗ trợ 120.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để ngày càng nhiều trẻ em được hưởng lợi qua việc xây dựng các trường nội trú cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa; hỗ trợ công trình nước sạch cho các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; hỗ trợ phẫu thuật tim, phẫu thuật mắt và phẫu thuật nụ cười… cho các em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn./.