• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Quyết định về đặc xá năm 2021 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ngày 30/6/2021, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN Về đặc xá năm 2021. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu toàn văn Quyết định của Chủ tịch nước: 

 

 

 

Nguồn:VPCTN Copy link