|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chủ trì buổi họp Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương

Chiều 17/11, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì buổi họp Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu. Ảnh: VPCTN

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu. Ảnh: VPCTN

Quang cảnh buổi họp. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link