|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón và hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou

Sáng 26/4, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón và hội đàm với Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou. Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đón Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou. Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm cùng Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou. Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou dự hội đàm. Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự hội đàm. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link