|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp: Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều 28/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Khánh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng Trung ương; đại diện một số Ban, bộ, ngành Trung ương và các đơn vị thành viên trong khối.

 

Đồng chí Lê Khánh Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VPCTN

Theo báo cáo tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng trình bày tại hội nghị, năm 2022 vừa qua, các thành viên trong Khối đã ký kết giao ước thi đua với chủ đề: “Khối thi đua các Bộ, ngành tổng hợp chủ động sáng tạo, thích ứng an toàn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong đó chú trọng vào công tác tham mưu cho các cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức phát động thi đua theo chuyên đề, trọng tâm, trọng điểm. Nhiều phong trào thi đua có nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị từng đơn vị. Công tác khen thưởng được thực hiện thường xuyên, đảm bảo chất lượng, điển hình như: Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước; phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” của Văn phòng Chính phủ; phòng trào “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao” của Văn phòng Quốc hội; phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Bộ Nội vụ…

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2022, năm 2023, các thành viên trong Khối tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, góp ý hoàn thiện và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật: Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối.

Tập trung đôn đốc, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/04/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, triển khai thực hiện sáng tạo, thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động và phong trào thi đua do các đơn vị thành viên phát động, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hải biểu dương những thành tích mà Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã đạt được trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh, những kết quả đạt được của cả nước cũng như của các ngành, lĩnh vực có sự liên quan mật thiết với Khối thi đua các bộ ngành tổng hợp. Các đơn vị trong Khối đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động trong tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ những chủ trương, chính sách quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo tình hình kinh tế, xã hội, chính trị của đất nước.

Năm 2023 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đối với sự phát triển của đất nước nói chung cũng như của Khối Thi đua các bộ, ngành tổng hợp nói riêng. Đồng chí Lê Khánh Hải đề nghị Khối thi đua cần tập trung vào những nhiệm vụ chủ yếu: đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương. Hướng phong trào thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, cấp bách cần tập trung giải quyết, góp phần hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 theo tinh thần chủ đề điều hành của Chính phủ năm 2023 “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. Gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng thành viên trong Khối.

Trưởng khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: VPCTN

Hội đồng Thi đua Khen thưởng tại các đơn vị thành viên tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu cho cấp ủy và chính quyền triển khai thực hiện các phong trào thi đua; tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; đồng thời, tích cực triển khai việc tham gia góp ý, xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen thưởng (có hiệu lực từ 01/01/2024).

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan. Việc khen thưởng cần gắn chặt với kết quả thực hiện phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực thi công vụ làm công tác thi đua khen thưởng; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác này...

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong Khối đã tham luận, đóng góp ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Trưởng khối Thi đua các Bộ, ngành tổng hợp đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Hội nghị cũng đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2023.

Nguồn:VPCTN Copy link