|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Lấy ý kiến nhân dân về việc tặng thưởng, khen thưởng

Căn cứ Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chung về thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước lấy ý kiến Nhân dân đối với danh sách các tập thể, cá nhân thuộc Văn phòng Chủ tịch nước về đề nghị xét tặng thưởng cấp Nhà nước năm 2022, cụ thể như sau:

Đối với tập thể: Khen thưởng thành tích đột xuất:

- Huân chương Lao động hạng Nhất cho Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước.

Đối với cá nhân:

- Huân chương Lao động hạng Nhì: khen thưởng theo công trạng và thành tích cho ông Nguyễn Hoàng Vỹ, Trưởng phòng Tổ chức, Vụ Tổ chức - Hành chính

- Huân chương Lao động hạng Ba:

Khen thưởng theo công trạng và thành tích: ông Nguyễn Dũng Tiến, Trợ lý Phó Chủ tịch nước; ông Phạm Quang Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Hiện, Trưởng phòng Quản lý xe, Vụ Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chủ tịch nước.

 Khen thưởng thành tích đột xuất: ông Nguyễn Hoàng Anh, Trợ lý Chủ tịch nước; ông Nguyễn Thế Lợi, hàm Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước.

Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với danh sách khen thưởng nêu trên.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Chủ tịch nước, địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

 

Nguồn:VPCTN Copy link