Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết Kỷ Hợi 2019