Chủ tịch, Phó chủ tịch nước đương nhiệm
 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh