|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chi bộ Vụ Thi đua – Khen thưởng: Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 17/10, tại Hà Nội, Chi bộ 1 (Vụ Thi đua – Khen thưởng) trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tham dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: VPCTN

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, sự phối hợp công tác của các chi bộ, đơn vị chuyên môn trong và ngoài cơ quan, trong nhiệm kỳ qua, tập thể chi bộ 1 đã đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Chi bộ duy trì tốt và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa công tác đảng với công tác chuyên môn, tập trung giải quyết có hiệu quả các chương trình công tác, nổi bật là công tác nghiên cứu, tham mưu, phục vụ trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; công tác nghiên cứu, tham mưu phục vụ Lãnh đạo Nhà nước đi thăm, làm việc tại các bộ, ngành, địa phương…

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: VPCTN

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ 1 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng, dân chủ, trách nhiệm, hiệu quả, đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện tốt công tác dân vận, giữ gìn chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Bên cạnh đó, tiếp tục kiện toàn tổ chức và bộ máy, tăng cường sự phối hợp giữa cấp Ủy và lãnh đạo Vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ một cách toàn diện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Đồng thời, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận về các nội dung của báo cáo chính trị, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Thanh Hà đồng ý với những kết quả chi bộ 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, chi bộ 1 cần tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình…

Đồng chí Phạm Thanh Hà tin tưởng với truyền thống tốt đẹp và bề dày thành tích, trách nhiệm và quyết tâm cao, chi bộ 1 sẽ giành được nhiều thành tích cao hơn nữa trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Dũng Tiến, Trợ lý Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Bí thư Chi bộ.

 

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đồng chí Phạm Thanh Hà chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025. Ảnh: VPCTN

Phó Chủ tịch nước và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link