• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Trọng Hùng

Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Trọng Hùng

Ngày 4/12, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Trọng Hùng, đảng viên Chi bộ III, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Chủ tịch nước). Tham dự buổi lễ có đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên ...
Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

 Sáng 8-1-2020, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể Lễ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng ...
Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Chiều 11/8, tại trụ sở cơ quan, Đảng ủy Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đây là buổi sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, là ...