|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chi bộ Vụ Tổ chức - Hành Chính: Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Chi bộ 4 (Vụ Tổ chức - Hành Chính) trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

 

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: VPCTN

Chi bộ Vụ Tổ chức  - Hành chính gồm 18 đảng viên. Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, sự phối hợp công tác của các chi bộ, đơn vị chuyên môn trong cơ quan, trong nhiệm kỳ qua, chi bộ Vụ Tổ chức – Hành chính đã đề cao nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tập thể Chi bộ và từng đảng viên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, hợp tác, nhiệt tình trong công tác và sinh hoạt. Ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt đảng ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ Vụ Tổ chức – Hành chính tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới nội dung và phương pháp sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức và bộ máy, tăng cường sự phối hợp giữa cấp Ủy và lãnh đạo Vụ; tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ một cách toàn diện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

Chi uỷ nhiệm kỳ 2022 – 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: VPCTN

Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2020 – 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận về các nội dung của báo cáo chính trị, các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Duy Hợp, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Hành chính được bầu làm Bí thư Chi bộ.

Nguồn:VPCTN Copy link