• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 31-7-2019, tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước,  Khối trưởng Khối Thi đua số VII - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 08/KH.

  Ngày 31-7-2019, tại Phủ Chủ tịch, Công đoàn Văn phòng Chủ tịch nước,  Khối trưởng Khối Thi đua số VII - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” theo Kế hoạch số 08/KH.


Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Khối trưởng Khối Thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam Chu Văn Yêm phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Chu Văn Yêm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Khối trưởng Khối Thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam; đại diện Ban Chấp hành Công đoàn và đoàn viên Công đoàn của 11 cơ quan thuộc Khối Thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam. 
 
Khối Thi đua số VII Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm Công đoàn các cơ quan: Văn phòng Chủ tịch nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia, Ban Nội chính Trung ương, Tòa án nhân dân tối cao, Thanh tra Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia và Liên minh hợp tác xã Việt Nam.
 
 
Các đại biểu thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Hội nghị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” nằm trong chương trình hoạt động của Khối thi đua số VII - Công đoàn Viên chức Việt Nam nhằm tạo điều kiện để các thành viên trong khối thi đua giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, qua đó giúp cho từng thành viên   thực hiện tốt hơn nữa việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua, tích cực góp phần hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Đình Phong,  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Bùi Đình Phong nêu rõ, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, nhân cách, trí tuệ, bản lĩnh, tình cảm, trách nhiệm của một lãnh tụ vĩ đại mà cả cuộc đời phấn đấu, hy sinh vì nước, vì dân; tận tâm, tận lực cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam và thế giới.
 
Theo ông Bùi Đình Phong, vấn đề hướng tới tương lai trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có hai nội dung lớn là không ngừng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
 
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: VPCTN/Công Gôn)
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã để lại cho chúng ta tấm gương lớn về phong cách tư tưởng, đạo đức cao cả, sáng ngời vì nước, vì dân. Học tập và noi theo tấm gương của Người là thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng suy nghĩ, việc làm, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
 
Trước đó, các đại biểu dự Hội nghị đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 thuộc Khu Di tích Phủ Chủ tịch; xem phim về sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Khu Di tích Phủ Chủ tịch./.