• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm
Đoàn Thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đoàn Thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chiều ngày 11/01, tại trụ sở Văn phòng Chủ tịch nước, Đoàn Thanh niên Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó ...