|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Lấy ý kiến Nhân dân về việc tặng thưởng, khen thưởng

Căn cứ Điều 31 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước lấy ý kiến Nhân dân đối với ông Bùi Huy Hùng, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước về đề nghị xét tặng Huân chương Độc lập hạng Ba.

Trang thông tin điện tử Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với cá nhân khen thưởng nêu trên.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Chủ tịch nước, địa chỉ: Số 2 Hùng Vương, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.

 

 

Nguồn:VPCTN Copy link