|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước: Sơ kết công tác đảng, chính quyền, đoàn thể 6 tháng đầu năm.

Sáng 20/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước (VPCTN) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng, chính quyền, đoàn thể 6 tháng đầu năm. Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm VPCTN chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Trợ lý, Thư ký và lãnh đạo các Vụ chuyên môn, đoàn thể VPCTN. 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VPCTN

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, tác động lớn đến đời sống kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước, song các hoạt động quan trọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội vẫn được tổ chức thực hiện thành công. Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo VPCTN đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, duy trì nền nếp, nguyên tắc làm việc, tổ chức các buổi họp giao ban, kịp thời cho ý kiến toàn diện các mặt hoạt động; đôn đốc, đẩy mạnh hoàn thiện các quy chế phối hợp công tác, quy định chức năng nhiệm vụ các Vụ, đơn vị của Văn phòng…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ sự nhất trí với báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, đồng thời thảo luận về phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, đặc biệt là giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Nhà nước trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Hà biểu dương tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phối hợp công tác cũng như không khí làm việc sôi nổi của cánbộ, công chức VPCTN trong các hoạt động, công tác. Nhờ vậy, hiệu quả hoạt động trong các lĩnh vực tăng lên rõ rệt. 

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm mà các đại biểu vừa thảo luận, đồng chí Phạm Thanh Hà mong muốn cán bộ, công chức VPCTN tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan. Đặc biệt, tiếp tục tập trung cao hơn vào công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu tham mưu phục vụ hoạt động của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước. Trong đó, đáng chú ý là các lĩnh vực, như: “Xây dựng và hoàn thiện Đề án Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; thực hiện quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước… Bên cạnh đó, VPCTN cần tập trung tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập; tiếp tục rà soát, bổ sung kịp thời các quy định, quy chế làm việc của Văn phòng; thúc đẩy và hoàn chỉnh đề án phát triển công nghệ thông tin và TrangThông tin điện tử…

Trong công tác đảng, đồng chí Phạm Thanh Hà nhấn mạnh, cần tập trung tổ chức đại hội chi bộ đúng tiến độ, chất lượng; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng với đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo các đoàn thể, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tạo không khí sôi nổi, hiệu quả trong công tác.

Nguồn:VPCTN Copy link