|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Hội thảo chuyên đề liên Vụ góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022

Chiều 2/10, tại Hà Nội, Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên đề liên Vụ về triển khai nghiên cứu Luật Thi đua, khen thưởng và góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

 Đồng chí Phạm Quang Tùng Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng phát biểu. Ảnh: VPCTN

Tham dự Hội thảo có đồng chí Phạm Quang Tùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng; đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng; đồng chí Lê Duy Tường, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật; cùng cán bộ, công chức Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ Pháp luật, Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Tùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng cho biết, sau hơn 19 năm thực hiện, cùng với Luật Thi đua, khen thưởng, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành rất nhiều văn bản có liên quan về công tác này. Xuất phát từ tình hình thực tế phát triển của xã hội hiện nay, cũng như nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo tính thực tiễn, thống nhất, chính xác của công tác này, ngày 15/6/2022, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thông qua Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15, bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2024.

So với những văn bản trước đây, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã có sự điều chỉnh, bổ sung rất nhiều trong công tác thi đua, khen thưởng, bao gồm: đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; mục tiêu thi đua, khen thưởng; nguyên tắc thi đua, khen thưởng; các loại hình, hình thức, căn cứ xét khen thưởng; danh hiệu thi đua, căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua; quỹ thi đua, khen thưởng; trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan công tác thi đua, khen thưởng và các hành vi bị nghiêm cấm trong thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Trần Trung Hiếu, Phó Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng phát biểu. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Lê Duy Tường, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật phát biểu. Ảnh: VPCTN

Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo Nghị định; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ban soạn thảo trong quá trình xây dựng dự thảo. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, gợi ý một số nội dung góp ý vào Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, liên quan đến quy trình, thủ tục và điều kiện, tiêu chuẩn trong việc xem xét danh hiệu thi đua; hình thức khen thưởng, đặc biệt là với cấp Nhà nước.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Quang Tùng ghi nhận các ý kiến góp ý tâm huyết, sâu sắc, xác đáng của các đại biểu. Để triển khai hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng 2022, đồng chí Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức của Vụ phải tập trung rà soát, nghiên cứu, phân tích những điểm mới của Luật để áp dụng hiệu quả.

Nguồn:VPCTN Copy link