|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Kế hoạch Tổ chức đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước

Nhằm động viên, khuyến khích toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đoàn kết, chủ động sáng tạo, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng Chủ tịch nước ( 25/9/1992 - 25/9/2022), Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước ban hành kế hoạch tổ chức đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập Văn phòng.

 

Nguồn:VPCTN Copy link