|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập Văn phòng Chủ tịch nước của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải

Sáng 24/4, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập (25/9/1992 - 25/9/2022) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Văn phòng Chủ tịch nước trân trọng giới thiệu Diễn văn tại Lễ kỷ niệm của Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải: 

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VPCTN

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam!

Kính thưa đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương!

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước!

Thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước!

Hôm nay, Văn phòng Chủ tịch nước long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập (25/9/1992 - 25/9/2022) và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Đây là dịp để chúng ta gặp mặt, cùng nhau ôn lại những chặng đường lịch sử quá trình hình thành và phát triển của Văn phòng Chủ tịch nước; tưởng nhớ và tri ân những cống hiến, đóng góp của các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động làm công tác tham mưu, giúp việc cho Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; đồng thời bày tỏ niềm vui, tự hào, trân quý về những thành tích, truyền thống tốt đẹp; quyết tâm tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương; các đồng chí đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước qua các thời kỳ lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong buổi lễ trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị Chủ tịch đầu tiên của Nhà nước cách mạng Việt Nam, Người đã đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của Văn phòng Chủ tịch nước ngày nay. Chúng ta bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chúng ta trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước đã góp phần công sức, trí tuệ, xây dựng và tô thắm truyền thống tốt đẹp của Văn phòng Chủ tịch nước gần 80 năm qua, nhất là trong 30 năm tái lập từ năm 1992 đến nay.

Kính thưa các đồng chí!

Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, ngày 09/11/1946, Quốc hội Khóa I (kỳ họp thứ 2) chính thức thông qua Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa là Chủ tịch nước, vừa là người đứng đầu Chính phủ, đã tạo điều kiện cho việc hình thành cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước theo cách gọi khi đó là Chủ tịch phủ, bên cạnh Thủ tướng phủ.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, Văn phòng Chủ tịch phủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện nhiệm vụ kháng chiến, kiến quốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp năm 1980 quy định Hội đồng Nhà nước là Chủ tịch tập thể của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng Nhà nước, thông qua Chủ tịch Hội đồng, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Văn phòng Quốc hội và Hội đồng Nhà nước vừa là cơ quan giúp việc Quốc hội, vừa có nhiệm vụ phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhà nước.

Hiến pháp năm 1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới - được Quốc hội khóa VIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua, đã quy định thiết chế Chủ tịch nước thành chế định độc lập. Ngày 25/9/1992, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký ban hành Quyết định số 01-QĐ/CTN thành lập Văn phòng Chủ tịch nước.

Từ đó đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước qua các thời kỳ, Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước đã không ngừng nỗ lực xây dựng tập thể cán bộ, công chức Văn phòng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, gắn bó, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, tận tụy, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn các công việc được giao. Tích cực nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân; Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; phục vụ Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, cũng như trên cương vị Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Văn phòng Chủ tịch nước đã chủ động tham mưu, phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trên các lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, thi đua, khen thưởng, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại theo quy định của Hiến pháp và pháp luật và các nhiệm vụ theo phân công của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; góp phần tích cực vào thành tựu chung của hơn 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: VPCTN

Trong chặng đường 30 năm qua, Văn phòng Chủ tịch nước được từng bước kiện toàn về tổ chức, bộ máy; đến nay đã trở thành một tập thể vững mạnh gồm 7 Vụ và hơn 100 cán bộ, công chức, người lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có trình độ, năng lực chuyên môn, được đào tạo cơ bản, sẵn sàng đảm nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước. Đảng bộ cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước với 7 chi bộ và 96 đảng viên đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ... với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tích cực khích lệ, động viên cán bộ, công chức của cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cơ sở vật chất từng bước được mở rộng, quan tâm, nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng Chủ tịch nước trong thời kỳ mới.

 Công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được coi trọng; góp phần xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh toàn diện. Công tác chỉ đạo, điều hành, việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, sự phối hợp giữa các vụ, đơn vị trong Văn phòng cũng như giữa Văn phòng với các cơ quan, nhất là với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên ngày càng hiệu quả, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Đặc biệt, thời gian gần đây, Văn phòng Chủ tịch nước đã có nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, cải tiến quy trình xử lý công việc, chủ động đề xuất chương trình làm việc định kỳ của lãnh đạo Nhà nước; tập trung nâng cao chất lượng nghiên cứu chuyên sâu, phân tích, tổng hợp để ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu mới. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Văn phòng Chủ tịch nước đã tích cực phối hợp, tham mưu, chủ động, sáng tạo, linh hoạt để phục vụ Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước thực hiện thành công các hoạt động đối nội, đối ngoại, qua đó đóng góp tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ghi nhận những công lao, đóng góp, thành tích của Văn phòng Chủ tịch nước qua các thời kỳ, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Văn phòng Chủ tịch nước nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt là Huân chương Hồ Chí Minh, Cờ Thi đua của Chính phủ 2 năm liên tiếp (2016, 2017). Hôm nay, kỷ niệm 30 năm tái lập (25/9/1992 - 25/9/2022), Văn phòng vinh dự được đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; đây là niềm động viên to lớn đối với các thế hệ cán bộ, công chức, người lao động trong những năm qua; cổ vũ, khích lệ toàn thể Cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, thi đua phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong chặng đường tiếp theo.

Để có được sự phát triển vững mạnh, thuận lợi như ngày nay, Văn phòng Chủ tịch nước qua các thời kỳ luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ của các Văn phòng Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên; sự phục vụ tận tụy, đóng góp công sức, trí tuệ, tình cảm của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động. Đây là những nguyên nhân chủ yếu tạo nên những thành tích, kết quả của Văn phòng Chủ tịch nước thời gian qua, cần tiếp tục được thực hiện, phát huy tốt hơn trong thời gian tới.

Trân trọng những thành quả các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động đã đạt được, từ thực tiễn xây dựng và phát triển Văn phòng Chủ tịch nước trong gần 80 năm qua, nhất là trong 30 năm tái lập, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu sau đây:

Một là, quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; bám sát thực tiễn, yêu cầu trong tình hình mới của đất nước để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hai là, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận, tin cậy, chia sẽ, giúp đỡ, phối hợp công tác; phát huy cao độ nguyên tắc tập trung dân chủ, trí tuệ tập thể, kịp thời nghiên cứu, tham mưu, phục vụ có hiệu quả Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Ba là, chú trọng xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, phát huy hiệu quả sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữa Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng, giữa cấp ủy và các Vụ, đơn vị; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát; để các tổ chức Đảng, đoàn thể thực sự là hạt nhân chính trị thúc đẩy sự phát triển, vững mạnh của Văn phòng.

Bốn là, tích cực đổi mới phương pháp, cách thức làm việc, chủ động trong mọi công việc, xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc khoa học; lấy hiệu quả công việc làm mục tiêu chính; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong việc tổ chức thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trung thực, tận tụy, gương mẫu, trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ, nhạy bén, giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ, phong cách làm việc chuyên nghiệp; gắn việc thực hiện nhiệm vụ và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kính thưa các đồng chí!

Tự hào về truyền thống vẻ vang gần 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới, với quyết tâm mới, khí thế mới, tập thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước xin hứa nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đoàn kết thống nhất; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, bám sát thực tiễn đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước; khắc phục hạn chế, thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Một lần nữa, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan hữu quan và các tầng lớp nhân dân đã thường xuyên quan tâm, dành sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn để Văn phòng Chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng cảm ơn về những thành tích, cống hiến của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước gần 80 năm qua.

Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quý, cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, công chức, người lao động qua các thế hệ của Văn phòng Chủ tịch nước và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn:VPCTN Copy link