• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Văn phòng Chủ tịch nước Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh ưu đãi người có công

Sáng 31/12, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 9/12/2020 (gọi tắt là Pháp lệnh năm 2020). Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải chủ trì buổi họp báo.

 

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh Vân Anh/VPCTN

Theo thông tin tại buổi họp báo, so với Pháp lệnh hiện hành, Pháp lệnh năm 2020 đã bổ sung 2 Chương, 10 Điều và sửa đổi 41 Điều. Cụ thể:

Bổ sung 2 Chương mới là Chương 3 “Công trình liệt sỹ, mộ liệt sỹ”, Chương 4 “Nguồn lực thực hiện”; Bổ sung 10 Điều mới và sửa đổi nội dung 41 Điều trên cơ sở kế thừa các quy định đã thực hiện ổn định trong thực tiễn của Pháp lệnh và Nghị định, Thông tư hiện hành.

Với mỗi diện đối tượng người có công với cách mạng, Pháp lệnh đã kết cấu các điều theo trật tự về: Điều kiện, tiêu chuẩn; Chế độ ưu đãi đối với đối tượng; Chế độ ưu đãi đối với thân nhân và người có liên quan đến đối tượng.

Pháp lệnh năm 2020 gồm có một số nội dung lớn như: Pháp lệnh đã kịp thời thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về ưu đãi người có công với cách mạng được nêu tại các văn bản của Đảng qua các thời kỳ.

Về phạm vi điều chỉnh: Pháp lệnh năm 2020 mở rộng việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người nước ngoài có công với cách mạng và giao Chính phủ quy định cụ thể.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh năm 2020 cũng chuẩn hóa các điều kiện, tiêu chuẩn xem xét công nhận người có công với cách mạng theo đúng nguyên tắc chặt chẽ, thật sự xứng đáng, tôn vinh đúng đối tượng; Chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng và thân nhân được tập hợp để quy định một cách thống nhất, rõ ràng; Định rõ nguyên tắc hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Quy định chế độ trợ cấp mai táng …

Đồng thời, Pháp lệnh năm 2020 cùng bổ sung chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp tuất hàng tháng đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá; Quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn.

Pháp lệnh 2020 có hiệu lực thi hành từ 1/7/2021.

Vân Anh