|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chiều 11/7/2022, tại Trụ sở Chính phủ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ về nội dung dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chú thích ảnh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chú thích ảnh

Đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chú thích ảnh

Đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nguồn:TTXVN Copy link