|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tướng Nguyễn Văn Lân và ông Nguyễn Văn Huấn

Chiều 19/7/2022, tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới thăm và tặng quà Trung tướng Nguyễn Văn Lân, nguyên Tư lệnh Quân khu 3 ở phường Đằng Hải, quận Hải An; thăm, tặng quà cán bộ lão thành Nguyễn Văn Huấn, 82 tuổi, 55 năm tuổi Đảng, ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Trung tướng Nguyễn Văn Lân, nguyên Tư lệnh Quân khu 3 tại phường Đằng Hải, quận Hải An. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm cán bộ lão thành Nguyễn Văn Huấn, 82 tuổi, 55 năm tuổi Đảng, tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà cán bộ lão thành Nguyễn Văn Huấn, 82 tuổi, 55 năm tuổi Đảng, tại phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link