|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel đến chào từ biệt

Sáng 23/6/2022, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel Nadav Eschar chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel đến chào từ biệt. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel đến chào từ biệt. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel và các đại biểu. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link