|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri các Quận 5, 8, 11, thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 12/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đơn vị số 3, tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri Quận 5, 8, 11 trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri tham dự Hội nghị. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các quận 5, 8, 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các quận 5, 8, 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tiếp xúc cử tri các quận 5, 8, 11, thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VPCTN

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VPCTN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: VPCTN

Nguồn:VPCTN Copy link