|
  • :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Sáng 2/11, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Chủ tịch nước triển khai Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đồng chí Lê Khánh Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước là báo cáo viên tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Khánh Hải, Báo cáo viên tại hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ảnh: VPCTN

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hải thông báo tới các đại biểu nội dung cơ bản, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các nội dung chính gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; Công tác cán bộ …

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VPCTN

Đồng chí Lê Khánh Hải yêu cầu, sau hội nghị này, các cán bộ, đảng viên cần nghiên cứu kỹ nội dung, kết quả Hội nghị, từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn:VPCTN Copy link