• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Ðiện mừng Quốc khánh Ai-len

Nhân dịp Quốc khánh Ai-len (Ngày Thánh Pa-trích 17-3), ngày 16-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện mừng tới Tổng thống Ai-len Mai-cơn Ða-ni-en Hích-ghin; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Ai-len Mai-cơn Mác-tin.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ai-len Xai-mơn Ca-vơ-ni.

 

Nguồn:VPCTN Copy link