• :
  • :
Website đang trong giai đoạn thử nghiệm

Điện mừng Tổng thống Cộng hòa Moldova

Nhân dịp bà Maia Sandu được bầu và chính thức nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Moldova, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp bà Maia Sandu được bầu và chính thức nhậm chức Tổng thống Cộng hòa Moldova, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng.

 

Nguồn:VPCTN Copy link